facebook youtube
Pozn.: ZPRÁVA JE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNA

24. 3. 2020 - Pokyny ke správné manipulaci s rouškami

Zacházení s šitými rouškami

V přiložených dokumentech níže je podrobný popis a grafické znázornění, jak se o roušku starat a jak ji uchovávat. Prosíme, seznamte se s těmito dokumenty a uvedené zásady dodržujte, abyste ochránili nejen sebe, ale hlavně vaše kolegy v zaměstnání a vaši rodinu i ostatní, se kterými se setkáte.

POKYNY K ÚDRŽBĚ OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ ROUŠKY

20. 3. 2020 - Postup správného mytí a dezinfekce rukou

Postup správného mytí a dezinfekce rukou

Důkladné a časté mytí a dezinfekce rukou je nejdůležitějším prostředkem ochrany proti šíření koronaviru. Postup správného mytí a dezinfekce rukou je níže na přiloženém plakátu. Prosíme seznamte se uvedeným postupem a důsledně jej dodržujte.

19. 3. 2020 - Nařízení o povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest

V návaznosti na usnesení Vlády ČR týkající se používaní ochranných prostředků dýchacích cest (s účinností od 19. 3. 2020 od 00:00 hod.) upozorňujeme, že toto nařízení se týká také pobytu v zaměstnání!

Všichni zaměstnanci jsou nyní povinni se pohybovat v areálu SQS (vnitřní i venkovní prostory) výhradně se zakrytými ústy a nosem.

Účelem tohoto opatření je zabránit šíření kapének koronaviru. Bez ochranných prostředků dýchacích cest se dle usnesení vlády můžeme pohybovat POUZE DOMA.

Děkujeme všem za pochopení vážnosti situace a dodržování tohoto zákazu vydaného vládou ČR a prosíme všechny vedoucí zaměstnance, aby dodržování důsledně kontrolovali a vyžadovali. Celý text vládního usnesení je uveden níže

Nařízení o povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest

16. 3. 2020 - Opatření zavedená v SQS Vláknová optika a.s.

V návaznosti na epidemiologickou situaci v ČR a v návaznosti na rozhodnutí a doporučení vlády ČR přistupujeme k následujícím opatřením:

 • pokud na sobě pociťujete příznaky podobné běžné chřipce, jako jsou zvýšená teplota, kašel, dušnost, únava, bolest svalů, dýchací obtíže, obraťte se na svého lékaře a postupujte dle jeho pokynů; v žádném případě nechoďte do zaměstnání a tuto skutečnost neprodleně oznamte svému nadřízenému
 • zjevně nemocní zaměstnanci budou neprodleně odesláni ke svému ošetřujícímu lékaři
 • pokud vám byla vládním opatřením nařízena karanténa, striktně ji dodržujte
 • bude prováděna kontrola tělesné teploty zaměstnanců bezdotykovou formou koordinátorkou pro BOZP nebo vedoucími zaměstnanci
 • s okamžitou účinností se přerušuje výuka AJ a NJ
 • omezení všech školení – nejbližší školení organizované personálním odd. je školení řidičů plánované na 25.3.2020, týká se větší skupiny zaměstnanců, je odloženo, budete kontaktování ohledně dalšího postupu
 • omezení návštěv v budovách SQS na minimální možnou míru; oprav a údržbových prací se toto netýká a opravy a údržba probíhají v nezměněném rozsahu dle potřeb SQS; další výjimky pro návštěvy schvaluje předseda představenstva
 • žádné podávání rukou, dodržování pravidel o kašlání a kýchání
 • omezte všechny pochůzky po areálu SQS na minimum; neshlukujte se, dodržujte rozestupy a vzdálenosti, např. při stravování v jídelně a v kuchyňkách; vedoucí pracovníci dohlédnou na to, aby se v exponovaných časech 14:00, 14:30, 15:30 a 22:00 netvořily fronty u čipovacích terminálů a neshlukovali se zaměstnanci v prostorách šaten; výrobní zaměstnance mohou „pouštět“ již od 13:50, resp. 14:20, resp. 21:50
 • je dočasně umožněno používat pro účely stravování také stoly v prostorách skleněného tunelu (vedle fúzního odd.), kuchyňky u dílny VLS (budova D 1. NP), kuchyňky u vývojové dílny (budova D 2.NP) a kuchyňku ve 3.NP budovy D (tam je mikrovlnka integrovaná přímo ve vestavné troubě)
 • THP zaměstnanci mají dočasně možnost obědvat na svých pracovních místech – operativně bude řešena redistribuce/přikoupení mikrovlnek
 • pravidelně používejte dezinfekci rukou (přípravky umístěné na všech sociálních zařízeních), bude probíhat dezinfekce povrchů ve společných prostorách, na něž se často sahá a vždy po střídání zaměstnanců (ve výrobě) – zajišťuje správa budov

Logo programu podpory - povinna publicitawww.sqs-saurus.cz

SQS Vláknová optika a.s. ve společném projektu s Quittner & Schimek s.r.o. zakládá firemní mateřskou školku resp. dětskou skupinu DS Saurus. Projekt "SQS vzdělávací centrum - DS Saurus" (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015425) získal podporu z Operačního programu Zaměstnanost ve výzvě, která je zaměřena na podporu vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost.

Dětská skupina DS Saurus je plnohodnotné vzdělávací zařízení pro předškolní děti, které bude zapsané do rejstříku dětských skupin Ministerstva práce a sociálních věcí, později dle připravované legislativy do rejstříku škol a školských zařízení. Vedení obou společností se tímto významným krokem rozhodlo podpořit rodiny s malými dětmi, aby jim usnadnilo výkon jejich zaměstnání.

V současnosti se dokončuje kompletní rekonstrukce prostor rodinného domku v Havlíčkově ulici v Nové Pace, kde bude školka umístěna, nedaleko firemního areálu SQS, a již probíhá také výběrové řízení na personál školky. Se zahájením provozu se počítá neprodleně po kolaudaci a splnění všech zákonných povinností (cca jaro 2020).

Děti budou mít k dispozici velmi kvalitně vybavené zázemí s hernami, klidovou místností/místností na spaní, kuchyňkou, jídelnou a učebnou. Bude zde i vlastní uzavřená zahrada s herními prvky. Celoroční provoz bude zajišťovat kvalifikovaný personál podle propracovaného výchovného a vzdělávacího plánu s důrazem na individuální přístup, využití moderních didaktických pomůcek a především rodinnou atmosféru.

Výchovný a vzdělávací program zahrnuje rozmanité činnosti:

 • Aktivní pohyb, umělecké a tvůrčí činnosti, výuku angličtiny, moderní směry vzdělávání (např. prvky Montessori), ekologii, práce na zahrádce (pěstování zeleniny, ovocné stromky, léčivé rostlinky).
 • Rozvoj kreativního, technického a analytického myšlení, logopedii (individuálně) a předškolní přípravu.

Firemní školka bude mít kapacitu 12 dětí s tím, že podle zájmu může být navýšena až na 24 dětí. Zařízení je určené pro předškolní děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. Případná volná kapacita bude nabídnuta k využití také dalším firmám, jejichž zaměstnanci o to projeví zájem.

Společnost SQS Vláknová optika, která je zřizovatelem a provozovatelem dětské skupiny Saurus, bude svým zaměstnancům část měsíčního „školkovného“ hradit.

sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg

SQS na Photonics West 2020

SPIE Photonics West is taking place in San Francisco from February 1 to February 6, 2020 - a week of international conferences and accompanying exhibitions in photonics and laser technology. The event includes three conferences BiOS, LASE, OPTO and two exhibitions BiOS Expo and Photonics West Exhibition, attended by experts and companies specializing in a variety of photonic and optical technologies: lasers and other light sources, cameras, optics and high-speed imaging, optical communications, components, devices and systems of fiber optics.

SQS Vlaknova optika (SQS Fiber Optics) will participate in the Photonics West Exhibition where the company will present its products and services in development and manufacturing. Among the most interesting SQS products that come from company’s own development, there are various types of fiber optic bundles. They are designed to transmit optical signals with very high performance. The fiber bundles contain up to 10,000 or even more optical fibers and can serve, for example, in the form of special interconnecting cables for the transmission of high energy laser beams.

Lasers are now used in many industries for cutting, welding, drilling and other applications. A very interesting application of lasers is for example Laser Shock Peening (LSP) – hardening of material surface of mechanical parts by high-energy laser pulses which allows a significant increase in fatigue life of cyclically loaded parts. This technology finds practical use in the most demanding applications such as in the aerospace industry. For LSP and other laser applications, it is advantageous when the laser head may be moved around the workpiece. This can only be achieved by interconnecting the laser beam source and the laser working head with a special fiber optic cable capable of transferring the very-high-energy laser beam required.

At the Photonics West Exhibition, SQS will introduce also other products from its own R&D. These include e.g. various types of fiber arrays including a very low-profile solution that has been developed to connect optical fibers directly to photonic active elements on printed circuit boards, or various types of optical feedthroughs for high-pressure or hi-vacuum applications.

Photonics West 2020
Photonics West 2020
Photonics West 2020

Merry Christmas 2019Dear business partners, we wish you a Merry Christmas and good health, happiness, personal and professional success into the new year of 2020.

At the same time, we thank you for your cooperation in 2019 and look forward to continue working with you in 2020.

SQS Vlaknova optika a.s.

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Jičin 2019

Between October 4 and November 16 already the 4th Presentation of secondary schools and employers, an event organized by the Regional Chamber of Commerce and the Regional Authority of the Hradec Králové Region, will take place in the district towns of the Region.

SQS will traditionally participate in the Presentation of secondary schools and employers in the town of Jicin. The event takes place on 18 and 19 October at the Masaryk Theater (on Friday from 9 a.m. to 6 p.m. and on Saturday from 8 a.m. to 12 p.m.).

At the presentation stand of SQS, interested parties will learn about the company, products and their applications, modern technologies, working positions and the working environment, and last but not least also about their opportunities in connection with the field their study.

Up-to-date information about the Presentation of secondary schools and employers may be found at www.vybirampraci.cz.

Talenty pro firmy 2019

On September 24th the regional round of the Talent for Companies 2019 competition took place. The competing teams consisted of three elementary school pupils, three high school students, a teacher and an expert from practice leading the team as a captain.

This year's 4th edition of this competition took place at the Secondary School of Mechanical and Electrical Engineering in Nová Paka. Three teams of eight, consisting of pupils of the fifth grade of the Elementary School in Komenského Street, students of the second year of the host High School of Mechanical and Electrical Engineering and representatives of three important employers - Seco Industries, s.r.o., Continental Automotive Czech Republic s.r.o. and SQS Vlaknova optika a.s. The competition task was to build a model of polytechnic kit prepared exclusively for this competition.

The winner was the team of SQS Vláknová optika a.s. led by Milos Dolejsi and the team advanced to the regional final round, which will take place on November 15 in Hradec Kralove.

Talenty pro firmy 2019

Feedthrough M16

 

SQS offers many types of vacuum fiber optic feedthroughs as well as high pressure fiber optic feedthroughs. M16 vacuum fiber optic adapter feedthrough construction has been optimized for high vacuum applications. This is a solution suitable for a wall thickness of 7 mm to 13 mm with a hole diameter of 16.5 mm to 17 mm.

Application examples can be seen in various industries, also in military applications, oil and gas applications, etc. Fiber optic feedthrough flange is fully demountable, i.e. single feedthroughs can be easily replaced. SQS has developed its own technology for the optical fiber sealing.

This technology allows working with different types of optical fibers including polarization maintaining fibers (PM ).

Words of Appreciation by Chairman of the Board

I personally hired Jindriska Svecova in June 2000. She joined the sales department as an export manager.

After a short time Jindriska profiled herself as a very creative-minded employee and became an indispensable part of the sales team. Since 2002 she has worked as a Development and Strategy Officer. Jindriska actively participated in important decisions on the direction of further development of SQS Vlaknova optika.

She was involved in establishing and maintaining a very successful project with the Canadian company JDS Uniphase. This cooperation with the world leader in components for major telecommunications equipment manufacturers has significantly shifted our company. We have become a major supplier of optical components for the infrastructure of optical transmission systems.

In 2003 we established cooperation with the English company Sifam (now Gooch & Housego). We concluded a contract for production of optical components for aerospace and telecommunications. Since 2004 we have started to produce and supply optical components for undersea transmission systems for this company. Jindriska contributed greatly to the success of this long-term cooperation. Since the very beginning to present days she has participated in creation of contracts and setting conditions for cooperation as well as in everyday communication and maintenance of above-standard relations with Gooch & Housego.

Jindriska has always worked conscientiously, responsibly, proactively, with high expertise and a great deal of commitment.

I would like to thank Jindriska for more than 19 years of creative activity and great work for SQS. The results of her work have contributed to the good reputation of our company.

We wish Jindriska Svecova good health, permanent well-being and satisfaction in private and next professional life.

With respect

Wilhelm Quittner, Chairman of the Board of SQS Vlaknova optika a.s.

LASER World of PHOTONICS 2019On June 24-27, 2019 SQS will be exhibiting at the Laser World of Photonics trade show in Munich. Laser is the world's leading trade fair and congress focusing on photonic components, systems and applications. The fair brings together research and the photonic industry to promote the use and further development of photonic solutions.

SQS will present its current portfolio of fiber optic, optoelectronic and micromachining products and services. The presentation will focus mainly on new fiber optic components developed by SQS. One of the most interesting ones is the high-power laser interconnection cable for high-energy laser beams, which are produced by special technology by bundling up to several thousand optical fibers. Other interesting products are, for example, various types of fiber fields including a very low profile solution that was developed to connect optical fibers directly to semiconductor optical components on printed circuit boards, or fiber optic feedthroughs that allow optical fiber installation and transmission of optical signals between environments with a high pressure difference, e.g. from sensors placed in vacuum or vice versa in high pressure environments.

Come to us at stand number 235 in hall B3, you will be welcome!

 

LASER World of PHOTONICS 2019
LASER World of PHOTONICS 2019
LASER World of PHOTONICS 2019
LASER World of PHOTONICS 2019

 

planarni technologieIn 2019 SQS Vláknová optika celebrates its 25th anniversary.

For a quarter century of existence, the company has built a very good name in our country and abroad in the field of development and production of fiber optics and optoelectronics components for various devices and systems working with optical signals and data.

From the first few employees working in one room, their number has gradually grown to just nearly 300, and the SQS premises in the heart of Nova Paka today comprise several buildings with clean room manufacturing facilities and modern technologies.

Since the initial production of fiber optic interconnect cables with one type of connector technology (Diamond active core-alignment technology) and an exclusive focus on telecommunications, the assortment has expanded considerably. The current range of components produced in SQS comes largely from its own development and is also applied in many other fields. Company’s main fiber optic products include optical interconnect cables with optical connectors, optical signal splitters for splitting the power of an input signal into multiple output fibers, laser delivery cables for high-energy laser beams transfer, optical fiber arrays, fiber feedthroughs and other products, e.g. for applications in optical telecommunication networks, data centers, measurement and sensor technology and other applications across industries including aerospace, defense, medicine, engineering or underwater communications.

In the field of optoelectronics, the main products of SQS are special LEDs with integrated optical lenses for various types of automobile lighting and lighting modules containing multiple LED chips, optics, optionally also intelligent lighting parameters control.

The resulting solutions of SQS products are often a combination of optics, fiber optics and optoelectronics, but also precision mechanics as the design and precise manufacturing of mechanical components are of no less importance to the overall solution. That's why the company has recently invested heavily in precision laser and CNC machining.

SQS sees its future in further development of company's existing strengths and its ability to offer customers comprehensive services from technical development and design through prototype development to production processes development and serial production.

SQS is aware of the fact that the company's main capital is overall the people working in the company. Their knowledge and skills combined with state-of-the-art technologies are the key to finding solutions and the following production. Since SQS is built on innovations and the development of new components, often tailored to customer requirements, the company must have a strong development department currently counting about 60 engineers including four with PhD degrees. SQS employee support for further education and their independent scientific work is a matter of course in this respect.

The company wants to further develop cooperation with secondary and higher education institutions, continue to cooperate with experts from Czech and foreign research organizations, but also to give opportunity to all who have addressed the company's focus, make them sense and are interested in innovative solutions and production built on modern technologies.

Let’s wish SQS to further implement its plans, overcome obstacles, and successfully continue the journey that began 25 years ago.

Christmas, Christmas is coming… PF 2019 Dear business partners, dear friends: We wish you a Merry Christmas, and luck, good health and a lot of personal and professional success in the coming year of 2019.

  SQS Vlaknova optika a.s.

 

 

 

 

Photonics West 2019 From 5 to 7 February 2019, SQS Fiber Optics will take part in the Photonics West Fair in San Francisco. If you are going to visit Photonics West, do not forget to stop at our stand, we will be glad to welcome you.

The SQS presentation will focus on new products coming from our own development. Among our featured products, there are going to be e.g. fused fiber bundles developed for laser delivery cables, various types of 1D and 2D fiber arrays including low-profile solutions designed to connect optical fibers directly to photonic components on a printed circuit board, or a wide range of optical fiber feedthroughs for transfer of optical signals between environments with very high pressure-differences. We will also present a selection of prototypes of mechanical parts that are often a key part of an overall optical or optoelectronic component solution.

SPIE Photonics West is one of the world's largest events focused on optics and photonics. It includes three conferences (BiOS, LASE, OPTO) and two trade fairs (BiOS Expo and Photonics West Exhibition) involving experts and companies specializing in a variety of related technologies from lasers and other light sources, over cameras, optics and high-speed imaging, to optical communications, fiber optic components, equipment and systems.

SPIE Photonics West—The world's largest photonics technologies event, consisting of three conferences and two world-class exhibitions

LASER World of PHOTONICS West 2019
LASER World of PHOTONICS West 2019
LASER World of PHOTONICS West 2019
LASER World of PHOTONICS West 2019
LASER World of PHOTONICS West 2019
LASER World of PHOTONICS West 2019

Presentation of Secondary Schools and Employers 2018Presentation of secondary schools and employers takes place from 19 to 20 October 2018 in Masaryk Theater, Jičín. SQS Vláknová optika is also an important regional employer. At SQS you can learn about the company's focus and main activities, the products being developed and produced, as well as the current offer of job opportunities.

Presentation of secondary schools and employers is organized by the Hradec Králové Region and the Regional Chamber of Commerce.

The main goal of the organizers is:

 • to inspire elementary school pupils in choosing a high school,
 • to link schools with employers throughout the Hradec Králové region,
 • to present a good cooperation between companies and secondary schools.

The event also features a fair of currently available job opportunities.

For more detailed information, please visit http://vybiramstredni.cz/vybiram-stredni/