facebook youtube

Veletrh prace Jicin 2019

5. 9. 2019 se společnost SQS Vláknová optika zúčastní Veletrhu práce v Jičíně. Zájemci o zaměstnání se zde na stánku SQS mohou dozvědět potřebné informace o firmě i aktuálních pracovních příležitostech.

Veletrh práce se koná v jičínském hotelu Tammel od 10 do 15 hodin (ne na zimním stadionu, kde se původně měl konat).

Feedthrough M16

 

QS nabízí mnoho typů vakuových a tlakových průchodek s optickým vláknem. Adaptérová optická průchodka M16 byla optimalizována pro aplikace ve vysokém vakuu. Toto řešení je vhodné pro stěny silné od 7mm do 13mm s otvorem o průměru od 16.5mm do 17mm.

Lze využít mnoha odvětvích jako jsou vojenské aplikace, ropní průmysl a vakuová technika a další. Optická průchodka je plně demontovatelné, kanál může být snadno nahrazen. SQS si vyvinula svoji vlastní technologii pro zatěsňování vláken.

Tato technologie dovoluje pracovat s mnoho různými typy vláken včetně vláken udržující polarizaci.

Poděkování předsedy představenstva za dlouholetou práci pro SQS Vláknová optika a.s.

Jindřišku Švecovou jsem osobně přijímal do firmy v červnu 2000. Nastoupila do obchodního oddělení na pracovní pozici exportní manažer.

Po krátké  době se profilovala jako velice  kreativně smýšlející zaměstnanec a stala se nepostradatelnou součástí týmu oddělení prodeje. Od roku 2002 pracovala na pozici referent rozvoje a strategie. Jindřiška se aktivně podílela na důležitých rozhodnutích při směřování rozvoje společnosti SQS Vláknová optika.

Nemalou měrou se podílela  na navázání a udržování velice úspěšného projektu s kanadskou firmou JDS Uniphase. Tato spolupráce se světovým lídrem v oblasti komponentů pro významné výrobce telekomunikačních zařízení naši společnost velmi posunula. Stali jsme se významným  dodavatelem optických komponentů pro infrastrukturu optických přenosových systémů.

V roce 2003 jsme navázali  spolupráci s anglickou firmou Sifam (nyní Gooch & Housego), se kterou jsme uzavřeli kontrakt na výrobu optických komponentů do oblasti letectví a telekomunikací. Od roku 2004 jsme začali pro potřeby této společnosti vyrábět a dodávat také optické komponenty pro podmořské přenosové systémy. Jindřiška velkým dílem přispěla k úspěchu této již mnoho let trvající spolupráce. Od prvopočátku do dnešního dne se podílela jak  na tvorbě smluv a nastavování podmínek spolupráce, tak na každodenní komunikaci a udržování nadstandardních vztahů s firmou Gooch & Housego.

Jindřiška vždy pracovala svědomitě, zodpovědně, iniciativně, s vysokou odborností a s velkým pracovním nasazením.

Chtěl bych tímto poděkovat Jindřišce za více než 19 let tvůrčí činnosti a skvělé práce pro SQS. Výsledky jejího pracovního úsilí přispěly k dobrému jménu naší společnosti.

Přejeme Jindřišce Švecové pevné zdraví, stálou životní pohodu a spokojenost v soukromém i dalším profesním životě.

S úctou

Wilhelm Quittner

Předseda představenstva společnosti SQS Vláknová optika a.s.

mestodeti01

 

Společnost SQS Vláknová optika podpořila příměstský tábor „Přeshraniční město dětí", který se konal v Domě dětí a mládeže Stonožka v Nové Pace ve dnech 23. - 26. 7. 2019. Jedná se o projekt pro děti z obou stran česko–polské hranice. Mladí účastníci příměstského tábora poznávají pracovní, společenský a občanský život dospělých. Součástí každodenních aktivit dětí byla také „hra na zaměstnání“. Za dobrou práci v zaměstnání děti dostávaly mzdu v táborové měně „tauron“. Za vydělané peníze pak mohly nakupovat v táborovém obchodě a cukrárně, nebo si je mohly uložit do banky a šetřit na dražší věc.

Na pracovišti „Konstruktér“, které připravila a provoz zajišťovala společnost SQS Vláknová optika, děti vydělávaly taurony za výrobu LED lampiček (resp. světelných fontánek) z plastového optického vlákna. Vyrobené lampičky si navíc odnesly jako dárek. V průběhu 4denního tábora se na pracovišti SQS vystřídalo přes 200 dětí.

Přeshraniční město dětí
Přeshraniční město dětí
Přeshraniční město dětí
Přeshraniční město dětí

LASER World of PHOTONICS 2019Ve dnech 24. – 27. června 2019 se SQS představí na veletrhu Laser World of Photonics v Mnichově.  Laser je přední světový veletrh a kongres se zaměřením na fotonické komponenty, systémy a aplikace. Veletrh spojuje oblasti výzkumu a fotonického průmyslu s cílem podpořit využití a další rozvoj fotonických řešení.

SQS zde bude prezentovat své současné portfolio produktů a služeb z oblasti vláknové optiky, optoelektroniky a mikroobrábění. Zaměří se přitom hlavně na nové optické vláknové komponenty pocházející z vlastního vývoje. K těm nejzajímavějším určitě patří laserové propojovací kabely pro přenos laserových paprsků s vysokou energií, které se vyrábí speciální technologií vytvořením svazků až několika tisíc optických vláken. Dalšími zajímavými produkty jsou např. různé typy vláknových polí včetně řešení s velmi nízkým profilem, které bylo vyvinuto pro připojení optických vláken přímo k polovodičovým optickým součástkám na deskách plošných spojů, nebo optické vláknové průchodky, které umožňují instalaci optického vlákna a přenos optických signálů mezi prostředími s vysokým tlakovým rozdílem, např. od senzorů umístěných ve vakuu nebo naopak v prostředí s vysokým tlakem.

Přijďte se k nám na stánek číslo 235 v hale B3 podívat, budete vítáni! 

 

LASER World of PHOTONICS 2019
LASER World of PHOTONICS 2019
LASER World of PHOTONICS 2019
LASER World of PHOTONICS 2019

 

25 let SQS Ve firemním areálu SQS v centru Nové Paky bude od 10 do 22 hodin probíhat pestrý zábavný program pro děti i dospělé a k dispozici budou také stánky s občerstvením. Program zahrnuje prohlídky firmy s průvodcem, dětskou herní zónu a dílničky, vystoupení dětských souborů, divadélko, kouzelníka, provazochodce, akrobacii na šálách a atraktivní hudební program, ve kterém odpoledne vystoupí dětská dívčí skupina Lollipopz a večer pak Walda Gang, Schelinger revival a Wohnout. Posledním bodem programu bude velkolepý ohňostroj.

Společnost SQS Vláknová optika si uvědomuje, že jejím hlavním kapitálem jsou její zaměstnanci. Protože výroba SQS stojí na inovacích a vývoji nových komponentů často na zakázku, firma musí disponovat silným vývojovým oddělením, špičkovými technologiemi a kvalitní výrobou, která se opírá o znalosti, dovednosti a zručnost lidí, kteří ve firmě pracují.

A tak především se svými zaměstnanci a s jejich rodinami chce SQS důstojně oslavit své pětadvacetiny.

Vítáni samozřejmě budou i všichni ostatní z Nové Paky a blízkého i vzdáleného okolí.

Přijďte, jste srdečně zváni!

 

 

 

 

 

 

 

 

planarni technologieV roce 2019 oslaví akciová společnost SQS Vláknová optika 25 let od svého založení.

Za čtvrtstoletí existence si firma vybudovala velmi dobré jméno u nás i v zahraničí v oblasti vývoje a výroby komponentů vláknové optiky a optoelektroniky pro nejrůznější zařízení a systémy pracující s optickými signály a daty.

Od prvních několika zaměstnanců pracujících v jedné místnosti jejich počet postupně narostl až na současných téměř 300 a areál SQS v centru Nové Paky dnes tvoří několik budov s čistými výrobními prostory a moderními technologiemi.

Od počáteční výroby optických propojovacích kabelů s jedním typem konektorové technologie (s aktivním středěním vlákna společnosti Diamond) a výhradním zaměřením na telekomunikace se sortiment podstatně rozšířil. Současná škála komponentů vyráběných v SQS pochází z velké části z vlastního vývoje a uplatňuje se i v mnoha dalších oborech. K hlavním produktům firmy v oblasti vláknové optiky patří propojovací kabely s optickými konektory, optické děliče pro rozdělení optického signálu do mnoha výstupních vláken, laserové propojovací kabely pro přenos laserových paprsků s vysokou energií, optická vláknová pole, vláknové průchodky a další produkty, např. pro aplikace v optických telekomunikačních sítích, datových centrech, měřicí a senzorové technice a další aplikace napříč průmyslovými sektory včetně letectví, obrany, lékařství, strojírenství nebo podmořských komunikací.

Z oblasti optoelektroniky jsou hlavním produktem SQS speciální svítivé diody LED s integrovanou optickou čočkou pro různé druhy osvětlení v automobilech, a osvětlovací moduly obsahující větší počet čipů LED, optiku a případně také inteligentní řízení světelných parametrů.

Výsledné produkty SQS jsou často kombinací řešení z oborů optiky, přenosu signálů po optických vláknech a optoelektroniky, ale v neposlední řadě také přesné mechaniky, protože návrh konstrukce a přesná výroba mechanického dílu jsou pro celkové řešení neméně důležité. Proto také firma v poslední době výrazně investovala do přesného laserového a CNC obrábění.

Společnost SQS Vláknová optika vidí svoji budoucnost v dalším rozvoji stávajících předností firmy a její schopnosti nabídnout zákazníkům ucelené služby od technického vývoje a konstrukčního návrhu přes vývoj a výrobu prototypů po vývoj výrobních procesů a zajištění sériové výroby.

SQS si je vědoma, že hlavním kapitálem společnosti jsou především lidé, kteří ve firmě pracují. Jejich znalosti a dovednosti ve spojení se špičkovými technologiemi jsou klíčové pro nalezení řešení a následnou výrobu. Protože výroba SQS stojí na inovacích a vývoji nových komponentů často na míru podle požadavků zákazníků, firma musí disponovat silným vývojovým oddělením, které v současnosti čítá na 60 inženýrů včetně čtyř absolventů doktorského studia. Podpora zaměstnanců při dalším vzdělávání i jejich samostatné vědecké práci je v tomto ohledu samozřejmostí.

Společnost chce dále rozvíjet spolupráci se středními a vysokými školami, pokračovat ve spolupráci s odborníky z českých i zahraničních výzkumných organizací, ale také dávat příležitost všem, koho zaměření firmy oslovilo, dává jim smysl a mají zájem podílet se na inovativních řešeních a výrobě postavené na moderních technologiích.

Přejme společnosti SQS Vláknová optika, ať se jí i nadále daří uskutečňovat její plány, překonávat překážky a úspěšně pokračovat v cestě, která započala před 25 lety.

Vánoce, Vánoce, přicházejí… PF 2019 Vážení obchodní partneři, přátelé, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a osobních i profesních úspěchů v roce 2019.

  SQS Vláknová optika a.s.

 

 

 

 

Photonics West 2019Ve dnech 5. – 7. 2. 2019 se SQS Vláknová optika zúčastní veletrhu Photonics West v San Francisku. Pokud se chystáte Photonics West navštívit, nezapomeňte se zastavit také u našeho stánku, kde vás rádi přivítáme.

Prezentace SQS se zaměří především na nové produkty pocházející z vlastního vývoje. K nejzajímavějším určitě patří fúzní vláknové svazky pro přenos optických signálů s vysokou energií vyvinuté pro aplikace v laserové technice, různé typy 1D a 2D vláknových polí včetně řešení s velmi nízkým profilem určené pro připojení optických vláken přímo na fotonické obvody na deskách plošných spojů anebo širokou nabídku vláknových průchodek pro přenos optických signálů mezi prostředími s vysokým tlakovým rozdílem. Představíme také výběr z prototypů mechanických dílů, které jsou často klíčovou součástí celkového řešení optického nebo optoelektronického komponentu.

SPIE Photonics West je jednou z největších světových akcí zaměřených na optiku a fotonické technologie. Její součástí jsou tři konference (BiOS, LASE, OPTO) a dva veletrhy (BiOS Expo a Photonics West Exhibition), kterých se účastní odborníci a firmy specializující se na nejrůznější související technologie od laserů a dalších světelných zdrojů přes kamery, optiku a vysokorychlostní zobrazování po optické komunikace, komponenty, zařízení a systémy vláknové optiky.

LASER World of PHOTONICS West 2019
LASER World of PHOTONICS West 2019
LASER World of PHOTONICS West 2019
LASER World of PHOTONICS West 2019
LASER World of PHOTONICS West 2019
LASER World of PHOTONICS West 2019

prezentace strednich skol a azamestnavatelu 2018 Prezentace středních škol a zaměstnavatelů se koná 19. – 20. 10. 2018 v Masarykově divadle, Jičín. Jako významný regionální zaměstnavatel se zúčastní také naše společnost SQS Vláknová optika. Na stánku SQS se můžete seznámit se zaměřením firmy a hlavními aktivitami, vyvíjenými a vyráběnými produkty a také s aktuální nabídkou pracovních příležitostí.

Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů 2018 organizuje Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora. Hlavním cílem organizátorů je:

  • inspirovat při výběru střední školy,
  • propojovat školy se zaměstnavateli napříč Královéhradeckým krajem,
  • představovat kvalitní spolupráci firem a středních škol.

Součástí akce je také aktuální nabídka pracovních příležitostí.

Podrobnější informace najdete na webu http://vybiramstredni.cz/vybiram-stredni/

 

Zpráva Veletrh práce Jičín Ve středu 5. září 2018 se v jičínském Masarykově divadle koná Veletrh práce. Přijďte se podívat a zastavte se také u našeho stánku, kde vás rádi přivítáme a pohovoříme s vámi o firmě i možnostech vašeho uplatnění.

Průběžně hledáme nové zaměstnance na pozice různých úrovní od dělnických přes technické a administrativní po manažerské, a to ve výrobě, vývoji, konstrukci, technologii a řízení kvality.

Další informace o Veletrhu práce vč. fotografií z minulých ročníků můžete najít na webu akce https://www.veletrhyprace.cz/jicin4/

Optatec-2018SQS Vláknová optika bude vystavovat na mezinárodním veletrhu optických technologií, součástek a systémů Optatec ve Frankfurtu nad Mohanem.

Veletrh Optatec se koná ve dnech 15. – 17. května 2018 na frankfurtském výstavišti (Messe Frankfurt GmbH, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany) a pokud se do Fraknfurtu chystáte, rádi vás přivítáme na našem stánku v hale 3, stánek číslo I74.

Optatec poskytuje optickému průmyslu důležitou informační, komunikační a obchodní platformu. Ve spolupráci s koncepčními sponzory a také technologickými a institucionálními partnery SPECTARIS (Německým průmyslovým sdružením pro fotoniku a přesné inženýrství) a Frauhoferovým institutem pro aplikovanou optiku a přesné strojírenství (IOF) je Optatec organizován jako mezinárodní „výkladní skříň“ špičkových technologií.

Veletrh Optatec se důsledně zaměřuje na oblasti vláknové optiky, fotovoltaiky, LED řešení, bezpečnostní systémy, výrobní technologie a technologie pro zdravotnictví. Rostoucí význam optických technologií se projevuje také při řešení otázek energetické a materiálové efektivnosti, stejně jako v tak základních oblastech jako je ochrana přírodních zdrojů a životního prostředí, kde optické technologie nabízejí praktická a cenově dostupná řešení (viz https://www.optatec-messe.de/)


Prodej strojůFirma SQS Vláknová optika a.s. Nová Paka nabízí k prodeji stroje na wire bonding a die bonding značky Shinkawa a Mühlbauer.

Jedná se o jednoúčelové stroje Shinkawa Super ACB – 35 a o stroje Mühlbauer DB 200WTX7. Stroje jsou použité, kompletní a provozuschopné.

Dále jsou v nabídce k prodeji náhradní díly pro jednoúčelové stroje.

Prodej strojů
Prodej strojů
Prodej strojů
Prodej strojů
Prodej strojů
Prodej strojů
Prodej strojů
Prodej strojů