facebook youtube
VLÁKNOVÁ OPTIKA
vláknová pole, optické hermetické průchodky, optické kabely
ŘEZÁNÍ DRÁŽEK
pro přesné uložení optických vláken v jedné ose
PŘESNÉ CNC OBRÁBĚNÍ
výroba tvarově složitých přesných dílů, mikronová přesnost obrábění
TESTOVÁNÍ A MĚŘENÍ
rentgenování, senzorové měření, měření drsnosti, dlouhodobé testy výrobků
PŘESNÉ CNC MĚŘENÍ
sestavení plánů měření, kontaktní a optické snímání, automatický průběh měření
PROTOTYPOVÁ VÝROBA
přesné soustružené a frézované komponenty
TECHNICKÁ PODPORA
plánování, sledování a řízení výrobních procesů

Produkty vláknové optiky, optoelektroniky a přesné mechanické díly

Výroba založená na vlastním vývoji, měření a testování výrobků

.

Konektory pro vysoké výkony

Optické konektory pro vysoké výkony

Společnost SQS Vláknová optika nabízí řešení konektorových spojů pro přenos vysokých optických výkonů. ...

.

Přesné CNC obrábění

Opatření proti šíření koronaviru

V rámci oddělení přesného CNC obrábění a měření se komplexně zabýváme celým výrobním a kontrolním procesem ...

.

Otevřené brány SQS

Plakát Otevřené brány SQS

Přijďte strávit příjemné odpoledne
v areálu SQS Vláknová optika.
Program pro děti i dospělé.

.

Podpořené projekty SQS

Projekt Nákup strojů a zařízení pro prototypování

Prototypování - laserové a CNC obrábění.
Nabídka služeb podpořené infrastruktury.
Projekt Submikronové obrábění a měření

. 

Vláknová pole

Vláknová pole

V-drážky, 2D vláknová pole, jednovidová a vícevidová vláknová pole, polarizaci udržující vláknová pole PM, vláknová pole zakončená čočkami, 2D pole s aktivně zarovnanými vlákny.

. 

Modulární rozvaděčový systém

Modulární propojovací systém

Rychlá instalace optických a/nebo elektronických modulů osazených optickými a/nebo elektrickými konektory. Mechanismus pro definované zasunutí a zajištění spoje. Vhodné pro instalaci do rámů se zadní propojovací rovinou, např. standard EN4165.

. 

Vláknové svazky

Vláknové svazky

SQS Vlaknová optika nabízí vláknové optické svazky, které z optických vláken vytvářejí světlovody různých konfigurací a laserové kabely pro přenos vysoce energetických laserových paprsků.

. 

Hermetické vláknové průchodky

Hermetické vláknové průchodky

Hermetické vláknové průchodky pro prostředí vysokotlaké nebo vakuové (HV, UHV) s adaptérovým, pigtailovým nebo hybridním rozhraním s FC/ST konektory. Optoelektronické vakuové průchodky.

. 

Propojovací moduly

Optické propojovací kabely

Měřící a testovací optické kabely, odolné propojovací kabely, před-konektorované optikcké sestavy, více vidové, jednovidové, polarizaci zachovávající optické kabely, více vláknové nebo vysokovýkonné konektory.

. 

LED moduly

LED moduly

LED s integrovanou optickou čočkou upravující vyzařovací charakteristiku, LED moduly pro inteligentní osvětlení, platforma pro zákaznické modifikace, verze pro stejnosměrné napájení 5-42 V, nebo pro přímé připojení na síťové napětí 230 V.

. 

Optické děliče a slučovače

Optické děliče a slučovače

Jednovidové, vícevidové a polarizaci udržující PLC děliče, pro telekomunikační i netelekomunikační optické signály, PLC děliče od 2 do 128 výstupních kanálů, asymetrické PLC děliče.

.

Přesné mechanické díly

Přesné mechanické díly

Výroba mechanických dílů s přesností pod jeden mikron, měření mechanicko-optickým více senzorovým systémem, navrhování zákaznických řešení pomocí výkresové dokumentace či 3D modelování.