facebook youtube

Optické slučovače SQS má mnohaleté zkušenosti s výrobou optických komponentů pro dělení telekomunikačních ale i netelekomunikačních optických signálů. Optické děliče vyrábíme pro aplikace s jednovidovými, vícevidovími ale i polarizaci udržující vlákna. SQS nabízí optické slučovače (combinery) pro laserové aplikace, kde je potřeba navázat signál z N laserových modulů do jednoho vlákna. Zmíněné produkty vyrábíme planární a fúzní technologií s maximálním úsilím pro dosažení nejlepších optických parametrů. Děliče a slučovače pro Vás opatříme optickými konektory na základě vašeho přání.

Asymetrické výkonové děliče

Vyrábíme optické výkonové děliče fúzní i planární technologií pro asymetrické dělení výkonu v poměru 40%/60%, 30%/70%, 20%/80%, 10% /90%, 95%/5%, 98%/2%. Asymetrické děliče jsou vyráběny pro telekomunikační ale i netelekomunikační vlnové délky s vlákny jednovidovými, polarizaci udržujícími ale i vícevidovými vlákny. Asymetrické děliče výkonů pro Vás osadíme konektory LC, E2000, FC, SC popřípadě vložíme do 19‘‘ rozvaděče s požadovaným rozhraním.

Symetrické výkonové děliče

Planární optické odbočnice neboli planární (PLC) splittery jsou pasivní součástky vláknové optiky, které umožňují výkonové rozdělení vstupního optického signálu. Planární splitter se skládá ze tří základních částí: vstupního vláknového pole, čipu s vlnovodnou strukturou a výstupního vláknového pole. Všechny tři části splitteru musí být spojeny s vysokou přesností, abychom mohli garantovat nejlepší možné přenosové parametry: nízký vložný útlum na kanál (minimálně přesahující teoretické hodnoty), vysoký útlum odrazu, vysokou uniformitu přenosových parametrů jednotlivých kanálů v celém spektru přenášených vlnových délek od 1260 do 1650 nm (resp. jejich faktickou nezávislost na přenášené vlnové délce), a to při teplotách od ?40°C do +85°C a pro všechny stavy polarizace přenášeného optického signálu.
Společnost SQS Vláknová optika v průběhu posledních několika let vyrobila desetitisíce výkonových děličů pro telekomunikační operátory v Německu, Maďarsku, Francii, Slovensku, Chorvatsku a Černé hoře.

Výkonové děliče do extrémních prostředí (připravujeme)

Dlouholeté zkušenosti s výrobou PLC výkonový děličů jsme zúročili při vývoji děličů určených pro náročné aplikace. Výkonové děliče do extrémních prostředí fungují stejně jako klasické výkonové děliče, pracovní teplotní rozsah je však rozšířen z -40°C – 85°C na -70°C - 155°C.

Polarizaci udržující výkonové děliče

Nabízíme jednovidové planární (PLC) výkonové odbočnice udržující rovinu polarizace. Tyto výkonové odbočnice vyrábíme ve variantách s dělicím poměrem od 1x2 až 1x64 pro vlnový rozsah od 1260 až 1650nm. V případě nižších vlnových délek (viditelné spektrum) nabízíme výkonové odbočnice vyrobené fúzní technologií (FBT). Na výstupy výkonových odbočnic jsou namontovány optické konektory FC, SC, LC popř. E2000 udržující vysokou extinkci. Výkonové děliče udržující polarizaci mohou být umístěny do optických modulů nebo 19‘‘ rozvaděčů s požadovaným konektorovým rozhraním.

Fúzní vláknové optické slučovače

SQS nabízí fúzní vláknové výkonové optické slučovače vhodné pro telekomunikační ale i netelekomunikační účely. Odbočnice nabízíme ve variantě s SM, MM nebo PM vlákny a pro vlnové délky z VIS a NIR oblasti spektra.

Optické moduly a rozvaděče

Planární výkonové děliče, fúzní výkonové děliče, vlnové multiplexory a demultiplexory (WDM, CWDM a DWDM) pro Vás vložíme do LGX modulů nebo 19‘‘ rozvaděče a vyvedeme dané porty na čelní panel do konektorových adaptérů. Součástí dodaného rozvaděče je měřicí protokol.