facebook youtube

Projekt Nákup strojů a zařízení pro prototypování 9. 12. 2016 společnost SQS Vláknová optika obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt SQS "Nákup strojů a zařízení pro prototypování" získal podporu z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Potenciál 1. výzva.

  Hlavním cílem projektu je zavedení laserového a CNC mikroobrábění pro vývoj vysoce přesných mechanických dílů produktů vláknové optiky a optoelektroniky.

  Projekt zahrnuje pořízení, instalaci a zprovoznění strojů pro výrobu prototypů produktů vyvíjených výzkumným a vývojovým centrem firmy. Nové vybavení umožní vývojovému oddělení vlastními silami vyrábět prototypy přesných mechanických dílů součástek vláknové optiky a optoelektroniky vč. řešení pro náročné průmyslové aplikace a specifických řešení na zakázku. Realizace projektu přinese zefektivnění a zrychlení vývojových prací, a tím i rychlejší zavádění výsledků průmyslového výzkumu a vývoje do výroby.

Ke dni ukončení projektu, tj. od 30. 6. 2018, je všechna pořízená technologie dostupná ve formě služby také jiným subjektům k provádění dále uvedených zkoušek. Podpořená infrastruktura může sloužit třetím osobám výhradně k provádění výzkumu, např. ke konstrukci funkčních vzorků a prototypů.

Cena účtovaná za provoz nebo užívání této infrastruktury bude odpovídat ceně tržní. Cena zakázky na poskytnutí infrastruktury bude stanovena na základě konkrétní poptávky subjektu, který bude mít o nabízené služby zájem.

Služby nabízené podpořenou infrastrukturou:


IR Femtosekundový laser (vč. vysoce přesného polohování obrobku)

 • testy obrobitelnosti skel femtosekundovým laserem
 • testy přímého zápisu vlnovodů do skel
 • test LIDT (Laser Induced Damage Threshold) pro IR femtosekundový laser

Multifunkční obráběcí centrum CNC

 • testy obrobitelnosti mechanických dílů ve vysokých přesnostech (vč. materiálů těžko obrobitelných, např. titan, duplexové oceli nebo materiálů z kategorie superslitin, např. inconel)
 • testy obrobitelnosti rotačních součástí, které vedle soustružnických operací často obsahují velký podíl frézovacích a vrtacích operací pod různými úhly, a to včetně volně tvarovaných ploch (tzv. free form plochy)
 • nalezení funkčního a výrobně optimálního konstrukčního řešení

Vysoce přesné frézovací centrum CNC

 • testy obrobitelnosti v mikronových až sub-mikronových přesnostech (jak pro tradiční kovové materiály, např. nerezová ocel, tak pro těžko obrobitelné materiály typu sklo a keramika)
 • testy obrobitelnosti tvarově komplikovaných dílů

Souřadnicový měřicí stroj pro optické měření drsnosti a profilu

Optická měření obrobků

 • měření přesných mechanických dílů
 • měření kvality povrchů

Optická měření obráběcích nástrojů

 • měření geometrie a kvality řezných hran obráběcích nástrojů
 • zjišťování vad na obráběcích nástrojích

Pozn.:

Zejména v úlohách dosahování leštěných povrchů a obrábění v mikronových přesnostech je nezbytné věnovat maximální pozornost nejen obráběcímu stroji a použité technologii, ale také obráběcím nástrojům. Při vysokých přesnostech obrábění je provedení inspekce obráběcích nástrojů před nasazením do procesu obrábění nezbytné.