facebook youtube

Projekt Nákup strojů a zařízení pro prototypování

Automatizace výroby optických vláknových komponentů a sériová výroba vysoce přesných vláknových polí s kolimátory

OP PIK - INOVACE - IX. VÝZVA

Cílem projektu je automatizace výrobních procesů ve výrobě komponentů vláknové optiky a zahájení automatické sériové výroby nových optovláknových modulů s vysoce přesnými optickými vláknovými poli s kolimátory. Provedení těchto komponentů bylo vyvinuto a optimalizováno pro vícekanálový přenos optického signálu mezi optickými vlákny a příslušnými vstupy a výstupy fotonických integrovaných obvodů (PIC) pro novou generaci fotonických zařízení a systémů s vysokou přenosovou kapacitou.

 

Rozšíření vývojových kapacit o technologie CNC obrábění a měření se submikronovou přesností

OP PIK - POTENCIÁL - VII. VÝZVA

Cílem projektu je rozšíření výzkumně inovační kapacity o technologie CNC obrábění a měření pro vývoj extrémně přesných mechanických dílů speciálních optických sestav s vysokou přidanou hodnotou. Projekt staví na mnohaletých zkušenostech z vývoje přesných mechanických dílů a zásadně posouvá vývojové možnosti firmy v oblasti třískového obrábění a kontaktního měření až na submikronovou přesnost. Motivací k takovým přesnostem jsou výzkumné aplikace zaměřené na unikátní kombinace přesné mechaniky a špičkové optiky.

Nabídka služeb podpořené infrastruktury

Nové vybavení vývojové dílny oddělení přesného CNC obrábění a měření společnosti SQS Vláknová optika posouvá obráběcí a metrologické možnosti firmy k, v současné době nejvyšší dosažitelné, technologické vyspělosti v oblasti submikronových přesností a otevírá tím prostor k realizaci výzkumných a vývojových projektů v nových aplikačních oblastech vláknové optiky.

Pořízené stroje:

 • CNC soustruh na tvrdé obrábění Kummer K250
 • Souřadnicový měřicí stroj PRISMO Ultra
 • Sestava pro pokročilou rozměrovou kontrolu obrobků

Soupis zkoušek:

 • Vývoj funkčního vzorku, prototypu, rotačního mechanického dílu s požadavkem na mikronovou (1 µm = 0,001 mm) až submikronovou (<1 µm) přesnost vnějších i vnitřních průměrů s vyžadovanou vzájemnou souosostí vnějšího a vnitřního průměru v řádu mikronů
 • Mikrovrtání děr s průměry dle použitého optického vlákna (např. typicky od průměru 0,080 mm do průměru 1,050 mm).
 • Související vysoce přesné měření vyvíjeného mechanického dílu na souřadnicovém měřicím stroji
 • Rozměrová kontrola obrobků

Cena účtovaná za provoz nebo užívání této infrastruktury bude odpovídat ceně tržní. Cena zakázky na poskytnutí infrastruktury bude stanovena na základě konkrétní poptávky subjektu, který bude mít o nabízené služby zájem.

 

SQS vzdělávací centrum - DS Saurus

OP ZAMĚSTNANOST - PODPORA VZNIKU A PROVOZU DĚTSKÝCH SKUPIN PRO PODNIKY I VEŘEJNOST

Cílem projektu je vybudování a provozování zařízení péče o děti. Byla zřízena podniková dětská skupina s kapacitou 12 dětí. Aktuálně se nachází ve fázi provozu.

 

Nákup strojů a zařízení pro prototypování - nabídka služeb podpořené infrastruktury

OP PIK - POTENCIÁL - I. VÝZVA

9. 12. 2016 společnost SQS Vláknová optika obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt SQS "Nákup strojů a zařízení pro prototypování" získal podporu z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Potenciál 1. výzva.

  Hlavním cílem projektu je zavedení laserového a CNC mikroobrábění pro vývoj vysoce přesných mechanických dílů produktů vláknové optiky a optoelektroniky.

  Projekt zahrnuje pořízení, instalaci a zprovoznění strojů pro výrobu prototypů produktů vyvíjených výzkumným a vývojovým centrem firmy. Nové vybavení umožní vývojovému oddělení vlastními silami vyrábět prototypy přesných mechanických dílů součástek vláknové optiky a optoelektroniky vč. řešení pro náročné průmyslové aplikace a specifických řešení na zakázku. Realizace projektu přinese zefektivnění a zrychlení vývojových prací, a tím i rychlejší zavádění výsledků průmyslového výzkumu a vývoje do výroby.

Ke dni ukončení projektu, tj. od 30. 6. 2018, je všechna pořízená technologie dostupná ve formě služby také jiným subjektům k provádění dále uvedených zkoušek. Podpořená infrastruktura může sloužit třetím osobám výhradně k provádění výzkumu, např. ke konstrukci funkčních vzorků a prototypů.

Cena účtovaná za provoz nebo užívání této infrastruktury bude odpovídat ceně tržní. Cena zakázky na poskytnutí infrastruktury bude stanovena na základě konkrétní poptávky subjektu, který bude mít o nabízené služby zájem.

Služby nabízené podpořenou infrastrukturou:


IR Femtosekundový laser (vč. vysoce přesného polohování obrobku)

 • testy obrobitelnosti skel femtosekundovým laserem
 • testy přímého zápisu vlnovodů do skel
 • test LIDT (Laser Induced Damage Threshold) pro IR femtosekundový laser

Multifunkční obráběcí centrum CNC

 • testy obrobitelnosti mechanických dílů ve vysokých přesnostech (vč. materiálů těžko obrobitelných, např. titan, duplexové oceli nebo materiálů z kategorie superslitin, např. inconel)
 • testy obrobitelnosti rotačních součástí, které vedle soustružnických operací často obsahují velký podíl frézovacích a vrtacích operací pod různými úhly, a to včetně volně tvarovaných ploch (tzv. free form plochy)
 • nalezení funkčního a výrobně optimálního konstrukčního řešení

Vysoce přesné frézovací centrum CNC

 • testy obrobitelnosti v mikronových až sub-mikronových přesnostech (jak pro tradiční kovové materiály, např. nerezová ocel, tak pro těžko obrobitelné materiály typu sklo a keramika)
 • testy obrobitelnosti tvarově komplikovaných dílů

Souřadnicový měřicí stroj pro optické měření drsnosti a profilu

Optická měření obrobků

 • měření přesných mechanických dílů
 • měření kvality povrchů

Optická měření obráběcích nástrojů

 • měření geometrie a kvality řezných hran obráběcích nástrojů
 • zjišťování vad na obráběcích nástrojích

Pozn.:

Zejména v úlohách dosahování leštěných povrchů a obrábění v mikronových přesnostech je nezbytné věnovat maximální pozornost nejen obráběcímu stroji a použité technologii, ale také obráběcím nástrojům. Při vysokých přesnostech obrábění je provedení inspekce obráběcích nástrojů před nasazením do procesu obrábění nezbytné.