facebook youtube

Vláknové kolimátory

Vyrábíme velice přesné optické kolimátory, pro přenos optického svazku vystupujícího z optického vlákna skrze různá prostředí, na zákazníkem definovanou vzdálenost. Díky aktivnímu zarovnání optického vlákna vůči čočce jsme schopni nabídnout řešení s minimálním úhlovým vychýlením svazku vůči mechanické ose dané čočky. Nabízíme standardní jednokanálové kolimátory, ale i složitější 1D/2D struktury obsahující až stovky kolimovaných svazků. Čočky jsme schopni navrhnout přesně podle požadavku zákazníka a v daném prostředí simulovat (Zemax) jejich chování.

Mikročočkové pole s vláknovým rozhraním

Díky procesu aktivního zarovnání přesného 2D vláknového pole k mikročočkovému poli jsme schopni nabídnout čočkové pole s vláknovým rozhraním s vysokou hustotou vystupujících paprsků. Výběr vhodného čočkového pole je proveden na základě požadovaných parametrů na vystupující paprsky popřípadě na požadavky v zákaznické aplikaci. Unikátní metoda aktivního zarovnání čoček k vláknům, přesné čočkové pole společně s 2D vláknovým polem zaručuje minimální náklony vystupujících paprsků vč. minimálních offsetů. Mikročočkové pole s vláknovým rozhraním si stále nalézá nová uplatnění. V současné době jsou hojně využívána v medicíně, vojenství, senzorice a telekomunikacích.