facebook youtube

Optické konektory SMA, D80 s měděnou ferulí pro vysoké výkony

High-Power Connector

Společnost SQS Vláknová optika nabízí řešení konektorových spojů pro přenos vysokých optických výkonů. Řešení SQS je založeno na použití měděných ferulí s vrtanou čelní stranou. Měděné tělo umožňuje lepší odvod tepla a volně uložená špička optického vlákna minimalizuje pravděpodobnost poškození rozpojeným optickým signálem. Přední část konektoru navíc neobsahuje epoxid, takže zde není žádný materiál, který by se mohl snadno vznítit.

Tým SQS vyvinul nový design těchto konektorů umožňující přenosy vyšších výkonů přidáním „end-cup“ zakončení na čelní stranu optického vlákna. Toto řešení zajišťuje rozšíření průměru vidového pole, a tím snižuje hustotu výkonu na rozhraní sklo-vzduch na úroveň pod prahovou hodnotou poškození.

Dalšího zdokonalení těchto konektorů lze dosáhnout nanesením antireflexní vrstvy nebo využitím technologie „mode-stripping“ zajišťující odstranění paprsků světla, které se navázaly do pláště optického vlákna.