facebook youtube
Excursion of Nová Paka Gymnasium students to SQS Fiber Optics

14. listopadu 2023 studenti maturitního ročníku Gymnázia Nová Paka navštívili společnost SQS Vláknová optika. Exkurze se uskutečnila jako součást matematického semináře vedeného profesorkou RNDr. Janou Vaškovou s cílem nejen navázat na témata probíraná v hodinách, ale také inspirovat studenty při rozhodování o jejich dalším směřování po úspěšném dokončení gymnázia. 

V úvodu exkurze ředitel oddělení vývoje Ing. Zdeněk Zach krátce představil firmu a produktové skupiny SQS včetně konkrétního využití jednotlivých produktů v praxi. Součástí prezentace byl i výčet fakult vysokých škol, jejichž absolventi naleznou velmi dobré uplatnění v technologicky vyspělé společnosti, jako je SQS. Následovala prohlídka firmy. Studenti si v menších skupinách vedených zkušenými vývojovými inženýry prohlédli výrobní prostory, vývojové dílny a laboratoře SQS vybavené nejmodernějšími technologiemi pro vývoj a výrobu špičkových produktů vláknové optiky, optoelektroniky a laserové techniky. 

SQS je otevřenou společností, která vítá a podporuje zájem studentů o technické obory. Věříme, že prohlídky firmy a prezentace SQS na akcích pro mladé lidi jim jsou inspirací při rozhodování o budoucím studiu a že po jeho absolvování se vrátí do svého regionu a budou se ucházet o zajímavé zaměstnání právě ve firmě, která je inspirovala – SQS Vláknová optika. 

Exkurze studentů Gymnázia Nová Paka v SQS
Exkurze studentů Gymnázia Nová Paka v SQS
Exkurze studentů Gymnázia Nová Paka v SQS
Exkurze studentů Gymnázia Nová Paka v SQS
Exkurze studentů Gymnázia Nová Paka v SQS
Exkurze studentů Gymnázia Nová Paka v SQS