facebook youtube

SQS Vláknová optikaa.s.

Přehled hlavních produktů SQS

 • » Planární komponenty (PLC)
 • » 1D a 2D vláknová pole
 • » Speciální optické propojovací kabely
 • » Vysokotlaké a vakuové vláknové průchodky
 • » Zákaznické sestavy produktů vláknové optiky
 • » Optické vláknové senzory a refraktometry
 • » Přesné v-drážky
 • » Integrované moduly LED
 • » Přesné mechanické díly (mikroobrábění)
 • » Systémy pro přesné polohování

Společnost SQS Vláknová optika je výrobcem komponentů vláknové optiky a optoelektroniky. Výroba SQS je postavena z velké části na vlastním vývoji, který se zaměřuje na inovace i vývoj zcela nových produktů. SQS patří k předním firmám na globálním trhu vláknové optiky a fotoniky především v oblasti vývoje a výroby specifických komponentů pro aplikace v různých zařízeních a systémech napříč průmyslovými sektory. Produkty SQS v sobě často kombinují řešení z oborů vláknové optiky, optoelektroniky a přesné mechaniky.

Produkty SQS jsou důležitou součástí vyšších celků pracujících s optickými signály. V těchto zařízeních nebo systémech se uplatňují například v telekomunikacích, automobilním, těžebním, strojírenském, chemickém, lékařském, leteckém a obranném průmyslu. SQS nabízí také řešení se zvýšenou odolností pro aplikace v náročných provozních podmínkách (např. pro podmořské optické přenosové systémy). 

Vývojové a výrobní služby SQS

 • » technický a procesní vývoj, zakázková výroba
 • » konstrukční návrh a výroba mechanických dílů
 • » výrobní služby na základě modelu OEM, smluvní výroba
 • » testování a měření produktů zákazníků

 

Náš cíl

SQS_Light_View_Campus Budeme i nadále dodávat široké spektrum produktů od standardních propojovacích kabelů a pasivních komponentů vláknové optiky až po různé technicky náročné „speciality“, jako jsou např. kabely pro laserové aplikace, skládané a fúzní vláknové svazky, přesné SM a MM kolimátory pro průmyslové aplikace, hermetické průchodky pro aplikace v petrochemii a vakuové technice, 2D vláknová pole včetně varianty s integrovaným čočkovým polem a jiné opto-mechanické sestavy.

Přejeme si, aby si zákazníci spojovali naše produkty a služby s vysokou kvalitou a spolehlivostí.

Držet krok s nejnovějším technickým vývojem, investovat do výrobních a výzkumných kapacit a nekompromisně uplatňovat systém řízení kvality je jediný způsob, jak si udržet dobré jméno na trhu mezi společnostmi, které se zaměřují na vývoj a výrobu součástek vláknové optiky. Přejeme si, aby SQS zůstala silnou konkurenceschopnou společností, která je schopna odolat vnějším vlivům a konkurenčním tlakům. Při hledání nových příležitostí na trhu se budeme i nadále zaměřovat na vývoj a výrobu komponentů vláknové optiky a optoelektroniky také pro aplikace v průmyslových sektorech mimo oblast telekomunikací. Naší konkurenční výhodou je schopnost dodat komplexní řešení "šitá na míru" podle požadavků zákazníků včetně řešení pro náročné provozní podmínky. 

 

Certifikáty, dodavatelské a zákaznické audity

TUV logo Společnost SQS získala nejen široce uznávanou certifikaci ISO včetně systému řízení jakosti a životního prostředí v souladu s normami ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, ale i velice náročnou certifikaci dokládající, že jsme zavedli a uplatňujeme systém řízení jakosti pro Montáž a testování polovodičových součástek v souladu s vysoce náročnými požadavky normy ISO/TS 16949:2009 pro automobilový průmysl. Veškerou certifikaci ISO a následné pravidelné audity v SQS Vláknová optika vykonává renomovaná mezinárodní certifikační společnost TÜV SÜD.
Získali jsme rovněž certifikáty od našich dodavatelů resp. obchodních partnerů, které dokládají naši odbornou způsobilost k používání jejich technologií, jedná se mj. o společnosti Diamond, Reichle & De-Massari, Gooch & Housego a Avago Technologies.
Dalším velice důležitým dokladem našich velmi vysokých standardů kvality a nekompromisního řízení kvality jsou zákaznické audity.

 

Zákaznické reference

SQS Vláknová optika a.s. K našim nejvýznamnějším zákazníkům patří telekomunikační operátoři, montážní firmy, operátoři kabelových televizí a další společnosti z různých průmyslových odvětví.

Patří sem široké spektrum firem nejen z oblasti telekomunikací, ale také z mnoha dalších průmyslových sektorů, kde se komponenty vláknové optiky využívají. Jedná se především o tzv. integrovanou optiku, tedy optické komponenty vyvinuté pro integraci do větších celků - modulů, zařízení pro nejrůznější aplikace využívající přenosu dat ve formě optických signálů, např. optické měřicí přístroje a systémy, sensory a sensorové systémy v energetice, ve strojírenství, chemickém, petrochemickém, důlním, automobilovém průmyslu, ve zdravotnictví pro nejrůznější diagnostické systémy, a v mnoha dalších využívajících přenosy po optických vláknech.

 

Naše vize

 • Výroba speciálních výrobků z optických vláken a optoelektronických výrobků určených pro telekomunikační, lékařský, letecký, chemický, strojírenský a automobilový průmysl, do měřících zařízení a pro jiné oblasti.
 • Výzkum a vývoj nových výrobků, výrobních technologií a výrobního zařízení.
 • Testování výrobků v souladu s požadavky zákazníků.
 • Podpora zákazníka ve formě řízení zákaznického projektu (např. technická podpora ve fázi přípravy projektu).
 • Společnost bude i nadále spolupracovat v oblasti výzkumu a vývoje s technickými univerzitami a Akademií věd České republiky.

 

Historie společnosti

SQS Vláknová optika a.s. Společnost SQS Vláknová optika a.s. byla založena v roce 1994 v Nové Pace v České republice. Písmena S-Q-S v názvu společnosti jsou prvními písmeny jmen jejích tří zakládajících členů: Jiřího Šimka, Wilhelma Quittnera a Zdeňka Švitorky a výraz „vláknová optika" charakterizuje obchodní orientaci firmy.

Původně se společnost specializovala na výrobu pasivních optických vláknových konektorů, která byla založena na exkluzivní patentované technologii Diamond aktivně středěných konektorů.

V říjnu roku 2000 společnost SQS významně rozšířila svůj sortiment výrobků o kompletní řadu „klasických” konektorů s jednovrstvou keramickou feruli a začala poskytovat své služby v oblasti vláknové optiky zákazníkům v celosvětovém měřítku.
V prosinci roku 2002 SQS Vláknová optika s.r.o. změnila svoji právní formu na akciovou společnost SQS Vláknová optika a.s.

 

Další významné body historie SQS:

 • 2001 – vývoj systému pro monitorování optických tras (MLS)
 • 2002 – vývoj technologie montáže konektorů na PM vlákna udržující polaritu optického signálu
 • 2002 – vývoj planárních optických děličů (PLC splitter)
 • 2003 – transfer technologie pro výrobu fúzních optických děličů (FBT splitter)
 • 2006 – sériová výroba planárních optických děličů (PLC splitter)
 • 2008 – vývoj speciálních, vysoce spolehlivých produktů pro podmořské aplikace
 • 2009 – sériová výroba optoelektronických součástek
 • 2010 – vývoj procesu výroby komponentů MEMS, návrh a montáž výrobní linky MEMS
 • 2011 – vývoj vláknových optických senzorů
 • 2012 – SQS LightView Campus - vize rozvoje společnosti v návaznosti na dlouhodobou strategii firmy
 • 2012 – vývoj optických komponentů s antireflexní vrstvou
 • 2012 – sériová výroba optoelektronických vysílačů a přijímačů 150 Mb/s
 • 2013 – projekt Inteligentní světlo
 • 2014 – vláknové optické senzory
 • 2014 – výroba integrovaných světelných zdrojů LED
 • 2016 – implementace optoelektronické výroby speciálních LED pro automobilní průmysl, sériová výroba od ledna 2017
 • 2017 – řešení vláknových polí s nízkým profilem (Low Profile Fiber Arrays, LPFA) na základě nově vyvinuté technologie pro ohýbání optických vláken
 • 2017 – řešení 2D vláknových polí aktivně zarovnaných na maticová pole mikročoček (Fiber Coupled Microlens Array, FCMA) bez nutnosti využití distanční podložky (spacer) mezi 2D vláknovým polem a maticí mikročoček (MLA)
 • 2018 –  lepené a fúzované vláknové svazky, laserové kabely