facebook youtube

SQS Vláknová optikaa.s.

Přehled hlavních produktů SQS

 • » Optické vláknové svazky
 • » Optické vláknové kabely pro přenos vysokovýkonných laserových paprsků
 • » Řídicí zdroje pro laserové diody
 • » Vláknová pole s kolimačními mikročočkami
 • » Miniaturní optické vláknové sestavy pro fotonické integrované obvody (PIC)
 • » Vysokotlaké a vakuové optické vláknové průchodky
 • » Planární optické děliče a komponenty PLC
 • » 1D a 2D vláknová pole
 • » Speciální optické propojovací kabely
 • » Zákaznické sestavy komponentů vláknové optiky
 • » Přesná v-drážková vláknová pole
 • » Svítivé diody LED s integrovanou optickou čočkou
 • » Vysoce přesné mechanické díly (vývoj, prototypování, mikroobrábění)

Společnost SQS Vláknová optika je výrobcem komponentů vláknové optiky, laserové techniky a optoelektroniky. Výroba SQS je postavena z velké části na vlastním vývoji, který se zaměřuje na inovace i vývoj nových produktů. SQS patří k předním firmám na trhu vláknové optiky a obecně fotoniky především v oblasti vývoje a výroby specifických komponentů pro aplikace v různých zařízeních a systémech napříč průmyslovými sektory. Produkty SQS jsou často kombinací řešení z oborů vláknové optiky, optoelektroniky a přesné mechaniky.

Produkty SQS jsou důležitou součástí vyšších celků pracujících s optickými signály. V těchto optických modulech, zařízeních nebo systémech se uplatňují například v telekomunikacích, automobilním, těžebním, strojírenském, chemickém, lékařském, leteckém a obranném průmyslu. SQS nabízí také řešení se zvýšenou odolností pro aplikace v náročných provozních podmínkách (např. komponenty pro podmořské optické přenosové systémy). 

Produkty SQS jsou určeny především zákazníkům, kteří potřebují vysoce přesná a spolehlivá řešení pro své aplikace v oblasti vláknové optiky, laserové techniky, optoelektroniky a přesné mechaniky (včetně vývoje, prototypování, CNC a laserového mikroobrábění).

Vývojové a výrobní služby SQS

 • » technický a procesní vývoj, zakázková výroba
 • » vývoj, konstrukční návrh a výroba vysoce přesných mechanických dílů
 • » výrobní služby na základě modelu OEM, smluvní výroba
 • » testování a měření produktů zákazníků

 

Náš cíl

SQS_Light_View_Campus SQS_Laser_Centrum Budeme i nadále dodávat široké spektrum produktů od standardních propojovacích kabelů a pasivních komponentů vláknové optiky až po různá technicky náročná řešení specifických produktů s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou např. vysokovýkonové kabely pro přenos laserových paprsků, skládané a fúzované vláknové svazky, řídicí zdroje laserových paprsků, přesné SM a MM kolimátory pro průmyslové aplikace, speciální vláknová pole pro fotonické integrované obvody (PIC), hermetické průchodky pro aplikace v petrochemii a vakuové technice, 2D vláknová pole včetně varianty s integrovanými optickými mikročočkami a jiné opto-mechanické sestavy.

Děláme vše pro to, aby naši zákazníci spojovali produkty a služby společnosti SQS Vláknová optika s vysokou kvalitou a spolehlivostí, zajištěné vysokou technologickou úrovní, odbornými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi.

Držet krok s nejnovějším technickým vývojem, investovat do vývojových a výrobních kapacit, investovat do znalostí, dovedností a zkušeností zaměstnanců na všech úrovních a nekompromisně uplatňovat systém řízení kvality je nezbytné pro udržení dobrého jména SQS mezi společnostmi, které se zaměřují na vývoj a výrobu komponentů vláknové optiky. Přejeme si, aby SQS zůstala silnou konkurenceschopnou společností, která je schopna odolat vnějším vlivům a konkurenčním tlakům. Při hledání nových příležitostí na trhu se budeme i nadále zaměřovat na vývoj a výrobu komponentů vláknové optiky, laserové techniky a optoelektroniky také pro aplikace v průmyslových sektorech mimo oblast telekomunikací a obecně na produkty s vysokou přidanou hodnotou. Naší konkurenční výhodou je schopnost dodat komplexní řešení od vývoje po výrobu "šitá na míru" podle požadavků zákazníků včetně řešení pro náročné provozní podmínky. 

 

Certifikáty, dodavatelské a zákaznické audity

TUV logo Společnost SQS získala nejen široce uznávanou certifikaci ISO včetně systému řízení jakosti a životního prostředí v souladu s normami ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, ale i velice náročnou certifikaci dokládající, že jsme zavedli a uplatňujeme systém řízení jakosti pro Montáž a testování polovodičových součástek v souladu s vysoce náročnými požadavky normy ISO/TS 16949:2009 pro automobilový průmysl (pozn.: v současné době ISO/TS nebyla recertifikována z důvodu plánovaného ukončení smluvní výroby THT LED). Veškerou certifikaci ISO a následné pravidelné audity v SQS Vláknová optika vykonává renomovaná mezinárodní certifikační společnost TÜV SÜD.

Získali jsme rovněž certifikáty od našich dodavatelů resp. obchodních partnerů, které dokládají naši odbornou způsobilost k používání jejich technologií, jedná se mj. o společnosti Diamond, Reichle & De-Massari, Gooch & Housego a Avago Technologies.

Dalším velice důležitým dokladem našich velmi vysokých standardů kvality a nekompromisního řízení kvality jsou zákaznické audity.

 

Zákaznické reference

SQS Vláknová optika a.s. K našim nejvýznamnějším zákazníkům patří telekomunikační operátoři, výrobci optických přenosových zařízení, operátoři kabelových televizí, montážní firmy a další společnosti z různých průmyslových odvětví.

Patří sem široké spektrum firem působících v průmyslových sektorech, kde se zařízení obsahující komponenty vláknové optiky a laserové techniky stále více využívají. Jedná se především o optické komponenty vyvinuté pro integraci do větších celků - modulů a zařízení pro nejrůznější průmyslové aplikace využívající přenosu dat ve formě optických signálů nebo laserových paprsků, např. optické měřicí přístroje a systémy, sensory a sensorové systémy, diagnostické systémy nebo také výrobní zařízení v energetice, ve strojírenství, chemickém, petrochemickém, důlním, automobilovém průmyslu, ve zdravotnictví a dalších aplikačních oblastech.

 

Naše vize

 • » Výroba speciálních produktů vláknové optiky, laserové techniky a optoelektroniky určených pro aplikace napříč průmyslovými sektory.
 • » Dále zvyšovat podíl vyvíjených a vyráběných technicky náročných produktů s vysokou přidanou hodnotou.
 • » Výzkum a vývoj nových výrobků, výrobních technologií a výrobního zařízení.
 • » Testování výrobků v souladu s požadavky zákazníků.
 • » Podpora zákazníka ve formě řízení zákaznického projektu (např. technická podpora ve fázi přípravy projektu).
 • » V oblasti výzkumu a vývoje pokračovat ve spolupráci s technickými univerzitami a Akademií věd České republiky.

 

Historie společnosti

SQS Vláknová optika a.s. Společnost SQS Vláknová optika a.s. byla založena v roce 1994 v Nové Pace v České republice. Písmena S-Q-S v názvu společnosti jsou prvními písmeny jmen jejích tří zakládajících členů: Jiřího Šimka, Wilhelma Quittnera a Zdeňka Švitorky a výraz „vláknová optika" charakterizuje obchodní orientaci firmy.

Původně se společnost specializovala na výrobu pasivních optických vláknových modulů, které byly založeny na exkluzivní technologii aktivně středěných konektorů.

V říjnu roku 2000 společnost SQS významně rozšířila svůj sortiment výrobků o kompletní řadu „klasických” konektorů s jednovrstvou keramickou ferulí a začala poskytovat své služby v oblasti vláknové optiky zákazníkům v celosvětovém měřítku.

V prosinci roku 2002 SQS Vláknová optika s.r.o. změnila svoji právní formu na akciovou společnost SQS Vláknová optika a.s.

 

Další významné body historie SQS:

 • 2001 – vývoj systému pro monitorování optických tras (MLS)
 • 2002 – vývoj technologie montáže konektorů na PM vlákna udržující polaritu optického signálu
 • 2002 – vývoj planárních optických děličů (PLC splitter)
 • 2003 – transfer technologie pro výrobu fúzních optických děličů (FBT splitter)
 • 2006 – sériová výroba planárních optických děličů (PLC splitter)
 • 2008 – vývoj speciálních, vysoce spolehlivých produktů pro podmořské aplikace
 • 2009 – sériová výroba optoelektronických součástek
 • 2010 – vývoj procesu výroby komponentů MEMS, návrh a montáž výrobní linky MEMS
 • 2011 – vývoj vláknových optických senzorů
 • 2012 – SQS LightView Campus - vize rozvoje společnosti v návaznosti na dlouhodobou strategii firmy
 • 2012 – vývoj optických komponentů s antireflexní vrstvou
 • 2012 – sériová výroba optoelektronických vysílačů a přijímačů 150 Mb/s
 • 2013 – projekt Inteligentní světlo
 • 2014 – vláknové optické senzory
 • 2014 – výroba integrovaných světelných zdrojů LED
 • 2016 – implementace optoelektronické výroby speciálních LED pro automobilní průmysl, sériová výroba od ledna 2017
 • 2017 – řešení vláknových polí s nízkým profilem (Low Profile Fiber Arrays, LPFA) na základě nově vyvinuté technologie pro ohýbání optických vláken
 • 2017 – řešení 2D vláknových polí aktivně zarovnaných na maticová pole mikročoček (Fiber Coupled Microlens Array, FCMA) bez nutnosti využití distanční podložky (spacer) mezi 2D vláknovým polem a maticí mikročoček (MLA)
 • 2018 –  lepené a fúzované vláknové svazky
 • 2019 –  vláknové kabely pro přenos laserových paprsků
 • 2020 –  nové typy vakuových a vysokotlakých optických vláknových průchodek
 • 2021 –  speciální vláknová pole pro fotonické integrované obvody
 • 2022 –  řízený zdroj pro laserové diody, projekt Laserového centra SQS
 • 2023 –  automatizace výrobních procesů vláknové optiky, automatická výroba vláknových polí s kolimačními mikročočkami