facebook youtube

Živá knihovna povolání - technik speciálních zakázak SQS Vláknová optika se zúčastní akce Živá knihovna povolání, kde významní zaměstnavatelé z jičínského okresu představí zajímavá povolání jako inspiraci a motivaci pro žáky 8. a 9. tříd při výběru jejich dalšího vzdělávání pro přípravu na budoucí zaměstnání. Na stanovišti SQS budou mít příležitost vyzkoušet si profesi „technik speciálních zakázek“, který se podílí na vývoji a výrobě vysoce přesných optomechanických komponentů z oboru vláknové optiky a laserové techniky, a promluvit si přímo s technikem, který tuto pozici v SQS vykonává. Akce se koná 12. 4. 2023 v Masarykově divadle v Jičíně.