facebook youtube

Monitoring optických tras

Na základě licenční dohody od 1. 1. 2018 zajišťuje výrobu, servis a prodej monitorovacího systému MLS společnost Profiber Networking CZ s.r.o. www.profiber.eu

Kromě produkce pasivních komponentů vláknové optiky SQS vyvíjí a vyrábí optická měřicí a monitorovací zařízení, zejména systém MLS pro monitorování optických tras, TUNEX pro měření excentricity a ladění optických konektorů, ER-METER pro měření extinkce a automatické nastavení na pomalou osu PM (Polarization Maintaining) vláken.

Koncepce optického monitorovacího systému MLS

Monitorovací linkový systém MLS je soubor hardwarové a softwarové výbavy sloužící k nepřetržitému dohledu optických přenosových tras za účelem:

 • dodržení jejich plné provozní bezporuchové funkčnosti;
 • zabezpečení vysoké jakosti a zvýšení spolehlivosti přenosu;
 • zajištění nepřetržité aktivní ochrany přenášených dat.

 

MLS je modulární systém pro nepřetržitý aktivní monitoring optických tras, který nijak neovlivňuje datový provoz probíhající v monitorované lince nebo kabelu. Aktivní monitoring umožňuje odhalit jakékoli zhoršení parametrů optické trasy nebo chybu ještě dříve, než ovlivní příslušné zařízení. Díky speciálnímu softwarovému vybavení je možné nejen vyhodnotit přenosové podmínky na optické trase, ale také předpovědět jejich další vývoj.
Systém MLS se vyznačuje vysokou flexibilitou díky důslednému modulárnímu řešení hardwaru i softwaru, a umožňuje tak navrhnout a sestavit aktivní optický monitoring „na míru“, přesně podle potřeb daného zákazníka.

Základní moduly systému MLS

 • MLS 30 – vysílací a přijímací jednotky
 • MLS 40 – zdroje
 • MLS 50 – komunikátory vzdáleného dohledu
 • MLS 60 – WDM jednotky
 • MLS 70 – odbočnice (splittery)
 • MLS 80 – rozvaděčové vany
 • MLS 90 – optické a metalické přepínače, media konvertory

Transmisní monitoring

 • Nepřetržité měření optické trasy přímou metodou a monitorování vložného útlumu provozovaných nebo volných optických vláken v kabelu.
 • Přímá signalizace náhlých změn napájení a výpadků a také postupného zhoršování přenosových parametrů.

Proč je dobré mít MLS

 • Šetří peníze uživatelům pronajatých optických sítí díky možnosti přesně zjistit, zaznamenat, a následně při uplatňování reklamace doložit časy nedostupnosti sítě.
 • Administrace systému je možná prostřednictvím webového rozhraní.
 • Umí odeslat varovný e-mail a SMS na zadané adresy resp. telefonní čísla v případě, že dojde k poruše nebo zhoršení přenosových parametrů na monitorované trase.
 • Rychle a efektivně zjistí problém v síti.
 • Lokalizuje i krátkodobé změny na optických trasách.