facebook youtube

CNC programování, prototypová a malosériová výroba přesných a tvarově složitých dílů, mikronová přesnost, testování a měření. Výroba přesných soustružených dílů od průměru 0,5 mm, maximální obrobitelný průměr 23 mm, obrábění široké škály konstrukčních materiálů. Dlouhotočný CNC soustruh švýcarského typu: přesné obrábění dílů, vhodný pro výrobu velmi dlouhých součástí, a to včetně součástí s vysokým poměrem délky ku průměru. Komplexní možnosti obrábění v jednom stroji: soustružení, frézování, vrtání a řezání závitů pod různými úhly.

 • » Hlavní vřeteno a protivřeteno pro možnost komplexního obrábění
 • » Nejmenší programovatelný krok 0,1 µm, kompenzace opotřebení nástrojů s krokem 0,1 um
 • » 12 řiditelných os
  » 27 nástrojových pozic s možností upnutí až 41 nástrojů
 • » Jednotka poháněných nástrojů s nastavitelným pracovním úhlem (B osa)
 • » Jednotka poháněných nástrojů pro čelní a boční obrábění
 • » Jednotka pro vrtání hlubokých otvorů
 • » Vysokorychlostní vřetena s až 80 000 otáčkami za minutu

Obráběné materiály: mosaz, ARCAP, slitiny hliníku, nerezové oceli, titan, Kovar, Inconel a další obtížně obrobitelné materiály. Možnost povrchové úpravy dílů: niklovaní či pískování.

SQS Vláknová optika

Návrh a vývoj mechanických dílů

SQS nabízí pomoc při návrhu a vývoji komponent souvisejících s využitím procesu mikro-obrábění. Jsme připraveni v kooperaci se zákazníky najít optimální řešení pro výrobu součástí v závislosti na jejich požadavcích a očekáváních. SQS 3D CAD modelování poskytuje zákazníkům velmi efektivní podobu návrhu komponent a jejich optimalizaci v předvýrobní fázi.

3D modelování

SQS Vláknová optika K vývoji mechanických součástí využíváme návrhového softwaru, kde je možné vytvořit 2D výkres a 3D model zahrnující základní pohybové simulace, stresové analýzy včetně vytvoření foto-realistického modelu.

Kromě vlastního vývoje, pomocí Solid Edge 3D CAD modelovacího softwaru se synchronní technologií, jsme připraveni pracovat se zákaznickými výkresy v neutrálních formátech jako např. DXF, STEP, IGES nebo dalších nativních formátech Parasolid (x_T ) nebo ACIS (SAT).

Základní návrh v Solid Edge může být odvozen z parametrických 2D skic. Tyto části mohou být kombinovány a spojovány pomocí odkazů. Při změně jednoho rozměru nebo geometrického parametru se regeneruje automaticky celá 3D sestava a proběhne současně aktualizace výkresové dokumentace (řezy, detaily, kusovníky).

CNC programování

CNC programování zahrnuje vývoj a optimalizaci obráběcího programu pro jednotlivé vyráběné komponenty v závislosti na využití maximálního potenciálu CNC stroje, charakteristiky vstupního materiálu a výtěžnosti.

Malosériová výroba

SQS Vláknová optika V SQS jsme připraveni produkovat produkty se sub-mikronovou přesností za pomoci CNC stroje v kombinaci s velice přesným měřicím systémem. Výroba probíhá v čistých prostorech (filtrace vzduchu a klimatizace), které jsou předpokladem pro dosahování velmi přesných tolerancí. SQS se soustředí na výrobu menších komponent s velkou přesností a to zejména pro aplikace ve vláknové optice, optoelektronice, medicíně, leteckém průmyslu, automobilovém průmyslu a ropném průmyslu.SQS nabízí zákazníkům konstrukční návrh, vývoj a výrobu mechanických dílů s průměrem od 0.5 mm do 23 mm z různých typů materiálu zahrnující mosaz, ARCAP slitinu, hliníkové slitiny, nerezovou ocel, titan, kovar, Inconel aj.

Vyráběné díly mohou mít složité tvary, obráběné z obou stran, s frézovaným povrchem, s drážkami, s vnějším nebo vnitřním závitem, kolmé nebo šikmé vrtání vysokorychlostním vřetenem s rychlostí až 80 000 ot/min.

Prototypová výroba

Jsme schopni zajistit výrobu prototypů, a pomoci tak zákazníkovi s výrobou v době, kdy ještě není schopen sériové výroby. Již během prototypování se naši specialisté zaměřují na zajištění stabilní kvality pro pozdější sériovou výrobu: funkce stroje, měřicí metody, vhodné obaly atd.

Testování a měření

SQS Vláknová optika Vysokých přesností v mikro-obrábění dosahujeme kombinací kvalitní a přesné výroby s vysoce přesným měřením. Měření slouží jako zpětná vazba, díky které jsme schopni provádět korekce na CNC stroji. Naše laboratoře disponují nejnovějšími měřícími technologiemi.

 • O-inspect je více senzorové měřící zařízení, které využívá optické nebo kontaktní senzory. Mechanické snímače umožnují velice přesné snímaní se silami v řádu milinewtonů. Díky skutečnému 3D měření jsme schopni zaručit vysoké přesnosti výroby.
 • Surfcom je měřící zařízení pro testování drsnosti povrchu a analýzu kontur profilu.
 • X-RAY – rentgenový měřicí systém pro nedestruktivní vnitřní inspekci menších součástek ve velkém rozlišení. Systém vhodný pro laboratorní podmínky.
 • SEM – skenovací elektronový mikroskop pro získání komplexních informací o struktuře testovaných komponentů, jako např. chemická struktura, mikrostrukturální analýza a mnoho dalších informací. Zařízení dosahuje rozlišení až 3.0 nm.

Všechny testovací a měřicí systémy jsou situovány v čistých prostorech (úrovně Class 10000, resp. ISO 7) pro zajištění nejvyšších přesností měření mechanických částí.

Balení vyrobených komponent

Podle citlivosti daných komponent na možné poškození při transportu či manipulaci volíme co nejvhodnější dávkové balení nebo balení v recyklovatelných blisterech, které nakupujeme od specializovaných výrobců.

Zkušenosti SQS s výrobou přesné mechaniky

V SQS máme dlouhodobé zkušenosti v návrhu, vývoji a výrobě komponent pro vláknovou optiku, optoelektroniku, medicínu, automobilový průmysl a další průmyslová odvětví. Kompletní řešení představuje kombinaci vláknové optiky, elektroniky a mechanických částí. K výrobě mechanických částí využíváme obrábění CNC strojem švýcarského typu, kdy je součástka vyráběna během jedné operace. Unikátní návrh zařízení umožnuje výrobu součástí s velmi vysokou přesností ve srovnání s klasickými CNC stroji.

Systém pro zajištění kvality

SQS získala nejen široce uznávaný ISO certifikát, zahrnující kvalitu a systémy environmentálního managementu dle normy ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 standardu, ale i velice náročný certifikát dle ISO/TS 16949:2009 pro automobilový průmysl.

SQS zavedla a používá systém řízení jakosti dle normy ISO/TS 16949:2009, který ve spojení s ISO 9001:2008 definuje požadavky na systém kvality pro návrh, vývoj, výrobu, a pokud je to vhodné, montáž a servis produktů souvisejících s automobilovým průmyslem.

Kromě ISO certifikátů bylo SQS certifikováno mnoha dodavateli a obchodními partnery k využívání jejich technologií. Na základě zpětné vazby od zákazníků jsme dokázali schopnost dodávat vysoce kvalitní produkty.

Tým SQS pro mikro-obrábění

SQS Vláknová optika Návrh, vývoj a výroba vysoce přesných mechanických komponent je zajištěna týmem cca 20 odborníků zahrnující projektanty, techniky, operátory CNC stroje, operátory měřících systémů a techniky kontroly kvality.